Прыёмным бацькам

Агульнае палажэнне - Скачать

ПАРАДАК АРГАНІЗАЦЫІ ПРЫЁМНАЙ СЯМ'І

7. Упраўленне адукацыі арганізуе пошук і падбор кандыдатаў у прыёмныя бацькі, дае ім інфармацыю і пералік дакументаў, неабходных для стварэння прыёмнай сям'і, арганізуе правядзенне навучальных курсаў (лекторыі, тэматычныя семінары, практыкумы, трэнінгі), накіраваных на фарміраванне кампетэнцый у вырашэнні пытанняў абароны правоў і законных інтарэсаў прыёмных дзяцей (далей - навучальныя курсы).

8. Кандыдаты ў прыёмныя бацькі звяртаюцца ва ўпраўленне (Аддзел) адукацыі па месцы свайго жыхарства з заявай аб стварэнні прыёмнай сям'і. Асобы, якія знаходзяцца ў шлюбе, паказваюць у заяве, хто з мужа і жонкі хадайнічае аб прыёме на працу на пасадзе прыёмнага бацькі.

У выпадку наяўнасці ў раёне (горадзе) дзяцей, якія могуць быць перададзены на выхаванне ў прыёмную сям'ю, Упраўленне (Аддзел) адукацыі знаёміць кандыдатаў у прыёмныя бацькі з парадкам стварэння і функцыянавання прыёмных сем'яў і парадкам падрыхтоўкі дакументаў, указаных у пункце 4.6 пераліку адміністрацыйных працэдур, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян, зацверджанага Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 26 красавіка 2010 г. № 200 “Аб адміністрацыйных працэдурах, якія ажыццяўляюцца дзяржаўнымі органамі і іншымі арганізацыямі па заявах грамадзян “ (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590) (далей-пералік).

Пры адсутнасці дзяцей, якія могуць быць перададзены на выхаванне ў прыёмную сям'ю,упраўленне  (Аддзел) адукацыі арганізуе ўлік кандыдатаў у прыёмныя бацькі.

9. Упраўленне (Аддзел) адукацыі альбо ўпаўнаважаныя ім арганізацыі праводзяць абследаванне ўмоў жыцця кандыдатаў у прыёмныя бацькі, вывучаюць іх асобасныя асаблівасці, уклад жыцця і традыцыі сям'і, міжасобасныя ўзаемаадносіны ў сям'і, ацэньваюць гатоўнасць усіх членаў сям'і задаволіць асноўныя жыццёвыя патрэбы прыёмных дзяцей і забяспечыць абарону іх правоў і законных інтарэсаў, што адлюстроўваецца ў акце абследавання ўмоў жыцця кандыдатаў у прыёмныя бацькі.

Пры падборы кандыдатаў у прыёмныя бацькі Упраўленне (Аддзел) адукацыі ўлічвае вопыт і вынікі выхавання імі родных, падапечных і ўсыноўленых дзяцей, працягласць тэрміну і вынікі патранатнага выхавання дзіцяці (дзяцей).

10. Для падрыхтоўкі праекта рашэння органа апекі і папячыцельства аб стварэнні прыёмнай сям'і і перадачы дзіцяці (дзяцей) на выхаванне ў прыёмную сям'ю Упраўленнем (аддзелам) адукацыі запытваюцца з адпаведных органаў і арганізацый наступныя дакументы і (або) звесткі:

копія дакумента, які пацвярджае права ўласнасці кандыдатаў у прыёмныя бацькі на жылое памяшканне або права валодання і карыстання жылым памяшканнем;

звесткі аб стане пажарнай бяспекі жылога памяшкання, які знаходзіцца ва ўласнасці або ў валоданні і карыстанні кандыдатаў у прыёмныя бацькі;

даведкі аб месцы працы, службы і займаемай пасады кандыдатаў у прыёмныя бацькі;

звесткі аб даходах;

звесткі аб адсутнасці ў кандыдатаў у прыёмныя бацькі, а таксама пражываючых  сумесна з імі паўналетніх членаў сям'і судзімасці, а таксама аб тым, ці былі асуджаныя кандыдаты ў прыёмныя бацькі і  пражываючыя сумесна з імі паўналетнія члены сям'і за наўмысныя цяжкія і асабліва цяжкія злачынствы супраць чалавека;

звесткі аб тым, ці пазбаўляліся кандыдаты ў прыёмныя бацькі бацькоўскіх правоў, ці было раней у дачыненні да іх адменена ўсынаўленне, ці прызнаваліся недзеяздольнымі або абмежавана дзеяздольнымі;

звесткі аб тым, прызнаваліся дзеці кандыдатаў у прыёмныя бацькі маючымі патрэбу ў дзяржаўнай абароне, ці адхіляліся кандыдаты ў прыёмныя бацькі ад абавязкаў апекуна, папячыцеля за неналежнае выкананне ўскладзеных на іх абавязкаў.

11. На падставе абследавання ўмоў жыцця кандыдатаў у прыёмныя бацькі і дакументаў і (або) звестак, указаных у пункце 10 гэтага Палажэння, Упраўленне (Аддзел) адукацыі ў 20-дзённы тэрмін з дня падачы заявы з усімі неабходнымі дакументамі ўключае ў акт абследавання ўмоў жыцця кандыдатаў у прыёмныя бацькі заключэнне аб наяўнасці ў іх сям'і умоў, неабходных для выхавання дзяцей, і інфармуе заяўнікаў аб тэрмінах праходжання навучальных курсаў.

Па пісьмовай заяве кандыдата ў прыёмныя бацькі орган апекі і папячыцельства выдае яму заключэнне аб наяўнасці ў яго ўмоў, неабходных для выхавання дзіцяці. На падставе гэтага заключэння кандыдат у прыёмныя бацькі можа заключыць з кіраўніком дзіцячай інтэрнатнай установы, установы прафесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай, вышэйшай адукацыі дагавор патранатнага выхавання дзяцей, якія прапанаваны яму для ўладкавання на выхаванне ў прыёмную сям'ю.

16. Пасля знаёмства з дзіцем (дзецьмі) кандыдаты ў прыёмныя бацькі звяртаюцца ва ўпраўленне (Аддзел) адукацыі з заявай у адрас органа апекі і папячыцельства аб перадачы ім на выхаванне канкрэтнага дзіцяці (дзяцей).

 

свернуть

ПРЫЁМНЫЯ БАЦЬКІ, ІХ ПРАВЫ І АБАВЯЗКІ

37.Прыёмныя бацькі з'яўляюцца апекунамі (папячыцелямі) прыёмных дзяцей, ажыццяўляюць правы і абавязкі апекуна (папячыцеля) у адпаведнасці з ч. 14 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і і нясуць адказнасць за неналежнае выхаванне і ўтрыманне прыёмных дзяцей і абарону іх правоў і законных інтарэсаў у адпаведнасці з заканадаўчымі актамі Рэспублікі Беларусь.

38. Прыёмныя бацькі абавязаны:

пражываць сумесна з прыёмнымі дзецьмі;

даць прыёмным дзецям адпаведныя санітарна-эпідэміялагічным патрабаванням ўмовы пражывання (асобны пакой ці яе частка, асобны  ложак, працоўнае месца, месца для гульняў);

забяспечыць догляд за прыёмнымі дзецьмі, сумесны побыт і вольны час, нагляд за іх паводзінамі і ладам жыцця;

арганізаваць медыцынскія абследаванні і лячэнне ў адпаведнасці з медыцынскімі паказаннямі, рэкамендацыямі і станам здароўя дзяцей.

39. Выхаванне прыёмных дзяцей, забеспячэнне іх маральнага і фізічнага развіцця, стварэнне неабходных умоў для атрымання імі адукацыі, падрыхтоўка прыёмных дзяцей да самастойнага жыцця, абарона іх правоў і законных інтарэсаў ажыццяўляюцца ў адпаведнасці з планам развіцця прыёмнай сям'і.

У выпадку немагчымасці наведвання дзіцем установы агульнай сярэдняй адукацыі па стане здароўя прыёмныя бацькі абавязаны забяспечыць атрыманне ім адукацыі ва ўстаноўленых заканадаўствам Рэспублікі Беларусь даступных для дзіцяці формах.

Парадак выканання прыёмнымі бацькамі службовых абавязкаў, забеспячэння прафесійнага супрацоўніцтва і пераемнасці ў арганізацыі навучання і выхавання прыёмнага дзіцяці (прыёмных дзяцей) з установамі адукацыі можа рэгламентавацца правіламі ўнутранага працоўнага распарадку кіравання (аддзела) адукацыі.

40. Упраўленне (Аддзел) адукацыі ў пяцідзённы тэрмін з дня заключэння дагавора аб умовах выхавання і ўтрымання дзяцей на кожнага прыёмнага дзіця выдае кожнаму прыёмнаму бацьку пасведчанне на права прадстаўлення інтарэсаў падапечнага па форме, зацверджанай Саветам Міністраў Рэспублікі Беларусь, на тэрмін дзеяння дагавора аб умовах выхавання і ўтрымання дзяцей.

Пры датэрміновым скасаванні дагавора аб умовах выхавання і ўтрымання дзяцей пасведчанне на права прадстаўлення інтарэсаў падапечнага падлягае неадкладнаму вяртанню ва ўпраўленне (Аддзел) адукацыі.

41. Прыёмныя бацькі маюць права змяшчаць дзяцей ва ўстановы адукацыі для атрымання дашкольнай і спецыяльнай адукацыі (без пражывання) на агульных падставах.

42. На час адсутнасці ў сям'і прыёмнага бацькі, які заключыў працоўны дагавор, альбо адсутнасці ў яго магчымасці выконваць службовыя абавязкі па падставах, устаноўленых заканадаўствам Рэспублікі Беларусь аб працы (камандзіроўка, праходжанне навучальных курсаў, часовая непрацаздольнасць, працоўны адпачынак і іншае), выхаванне, догляд і нагляд за прыёмным дзіцем (дзецьмі) забяспечвае другі прыёмны бацька ў рамках абавязкаў апекуна (папячыцеля) альбо па яго заяве ўпраўленнем (аддзелам) адукацыі забяспечваецца прылада прыёмнага дзіцяці (дзяцей) на выхаванне ў іншую прыёмную сям'ю, дзіцячы дом сямейнага тыпу, сацыяльна-педагагічную ўстанову альбо ў выхаваўча-аздараўленчую ўстанову адукацыі. Пры ўладкаванні дзіцяці (дзяцей) у іншую прыёмную сям'ю, дзіцячы дом сямейнага тыпу заключаецца дагавор аб умовах выхавання і ўтрымання дзіцяці (дзяцей) паміж кіраваннем (аддзелам) адукацыі і прыёмнымі бацькамі (бацькамі-выхавацелямі), якія прымаюць дзіця (дзяцей) на тэрмін адсутнасці ў прыёмных бацькоў, якія з'яўляюцца яго законнымі прадстаўнікамі, магчымасці выконваць дагавор аб умовах выхавання і ўтрымання дзіцяці (дзяцей).

Прыёмны бацька, які адсутнічае ў сям'і па падставах, устаноўленых заканадаўствам Рэспублікі Беларусь аб працы, перадае прыёмнаму бацьку, аднаму з бацькоў-выхавальніку, часова прымае дзіця (дзяцей) на выхаванне, сродкі на яго ўтрыманне прапарцыйна дням знаходжання кожнага дзіцяці ў іншай прыёмнай сям'і, дзіцячым доме сямейнага тыпу, Дзіцячай вёсцы (Гарадку) не пазней дня перадачы дзіцяці (дзяцей).

43. Пры наяўнасці ўмоў прыёмныя бацькі, у сям'і якіх выхоўваецца менш чатырох прыёмных дзяцей, абавязаны прыняць прыёмнае дзіця (дзяцей), з іншай прыёмнай сям'і (дзіцячым доме сямейнага тыпу), на час адсутнасці ў яго прыёмных бацькоў (бацькоў-выхавальнікаў) магчымасці выконваць дагавор аб умовах выхавання і ўтрымання дзіцяці (дзяцей) у сувязі з адпачынкам або па іншых падставах, устаноўленых заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

44. Прыёмны бацька мае права хадайнічаць перад Упраўленнем (аддзелам) адукацыі аб уладкаванні яго прыёмных дзяцей на час яго адсутнасці па падставах, устаноўленых заканадаўствам Рэспублікі Беларусь аб працы, у іншую прыёмную сям'ю, дзіцячы дом сямейнага тыпу, з якімі ў яго сям'і склаліся сяброўскія адносіны.

45. Працоўны водпуск прыёмным бацькам даецца згодна з графікам працоўных адпачынкаў, складзенаму ўпраўленнем (аддзелам) адукацыі, якія заключылі з імі працоўны дагавор.

Загадам аб прадастаўленні працоўнага водпуску прыёмных бацькоў вызначаецца парадак уладкавання  яго прыёмных дзяцей.

46. Прыёмныя бацькі не маюць права перашкаджаць усынаўленню прыёмных дзяцей іншымі асобамі. Яны абавязаны арганізаваць зносіны дзіцяці з кандыдатамі ва ўсынавіцелі, якія атрымалі накіраванне на знаёмства з дзіцем у парадку, устаноўленым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, па папярэдняй дамоўленасці з імі аб часе і месцы сустрэчы з дзіцем.

47. Прыёмныя бацькі павышаюць сваю кваліфікацыю ў парадку, устаноўленым для педагагічных работнікаў сістэмы адукацыі.

свернуть

ПРАВЫ ПРЫЁМНЫХ ДЗЯЦЕЙ

33.Дзіця, які выхоўваецца ў прыёмнай сям'і, мае права на зносіны з бацькамі і іншымі сваякамі, за выключэннем выпадкаў, калі такія зносіны не адказваюць яго інтарэсам. Прыёмны бацька абавязаны рыхтаваць дзіця да зносін з бацькамі і іншымі сваякамі і забяспечваць гэтыя зносіны.

34. Прыёмныя бацькі могуць звярнуцца ва ўпраўленне (Аддзел) адукацыі з заявай аб абмежаванні зносін прыёмнага дзіцяці (дзяцей) з бацькамі, іншымі сваякамі ў выпадках, калі такія зносіны не адпавядае яго інтарэсам. У заяве яны паказваюць, з кім са сваякоў, па якіх прычынах зносіны дзіцяці супярэчыць яго інтарэсам.

Упраўленне (Аддзел) адукацыі высвятляе жаданне дзіцяці, які дасягнуў ўзросту дзесяці гадоў, і рыхтуе праект рашэння органа апекі і папячыцельства аб парадку зносін прыёмнага дзіцяці з бацькамі і іншымі сваякамі з указаннем часу, месца і іншых умоў зносін альбо аб абмежаванні такіх зносін.

35. Пры паступленні прыёмнага дзіцяці на навучанне ва ўстанову прафесійна-тэхнічнага, сярэдняга спецыяльнай, вышэйшай адукацыі і асобным пражыванні з прыёмнымі бацькамі дагавор аб умовах выхавання і ўтрымання дзяцей скасоўваецца з дня залічэння дзіцяці ў такую ўстанову адукацыі. Калі ў сям'і не выхоўваюцца іншыя прыёмныя дзеці, адначасова скасоўваецца і працоўны дагавор.

Пры неабходнасці органам апекі і папячыцельства можа быць вырашана пытанне аб устанаўленні папячыцельства над дзіцем і асобным пражыванні з папячыцелямі.

36. Пры залічэнні прыёмных дзяцей ва ўстановы адукацыі Міністэрства абароны, Міністэрства па надзвычайных сітуацыях і Міністэрства спорту і турызму дагаворы аб умовах выхавання і ўтрымання дзяцей, заключаныя з прыёмнымі бацькамі, дзейнічаюць да паўналецця прыёмных дзяцей. Законнымі прадстаўнікамі такіх дзяцей застаюцца прыёмныя бацькі, якія ажыццяўлялі апеку (папячыцельства) над імі да паступлення ў названыя ўстановы адукацыі, калі прыёмныя дзеці не набылі дзеяздольнасць у поўным аб'ёме ў парадку, устаноўленым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

свернуть

МАТЭРЫЯЛЬНАЕ ЗАБЕСПЯЧЭННЕ ПРЫЁМНАЙ СЯМ'І

48. Выплата пенсіі, належнай дзецям, якія перададзеныя ў прыёмную сям'ю, вырабляецца па выбары прыёмнага бацькі праз арганізацыю паштовай сувязі, банк, арганізацыю, якая ажыццяўляе дзейнасць па дастаўцы пенсій.

49. Штомесячныя грашовыя выплаты на ўтрыманне прыёмных дзяцей ажыццяўляюцца на падставе рашэння органа апекі і папячыцельства ў памерах і парадку, устаноўленых заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

Грашовыя выплаты па кампенсацыі выдаткаў на плату за карыстанне жылымі памяшканнямі, тэхнічнае абслугоўванне, тэхнічнае абслугоўванне ліфта, санітарны ўтрыманне дапаможных памяшканняў жылога дома, камунальныя паслугі (гарачае і халоднае водазабеспячэнне, водаадвядзенне (каналізацыя (цэнтралізаваныя, а таксама лакальныя (сэптыкі, выграбныя ямы і іншыя) сістэмы каналізацыі), газа -, электра- цеплазабеспячэнне і цеплазабеспячэнне, зварот з цвёрдымі камунальнымі адходамі, забеспячэнне звадкаваным вуглевадародным газам ад індывідуальных балонных або рэзервуарных установак), пакрыццё расходаў арганізацый, якія ажыццяўляюць эксплуатацыю жыллёвага фонду і (або) якія прадстаўляюць жыллёва-камунальныя паслугі, на электраэнергію, спажываную на асвятленне дапаможных памяшканняў і працу абсталявання, у тым ліку ліфтаў, у шматкватэрных жылых дамах, аплату паліва (якія пражываюць у дамах без цэнтральнага ацяплення), а таксама на аплату за карыстанне кватэрным тэлефонам (акрамя міжгародніх і міжнародных размоў), бытавымі паслугамі (Паслугі пральняў, цырульняў, па рамонце абутку), звязаных з утрыманнем прыёмных дзяцей, ажыццяўляюцца ў памерах і парадку, устаноўленых заканадаўствам. ˜

50. Пры наяўнасці медыцынскіх і сацыяльных паказанняў, копіі рэцэпту доктара (заключэння ўрачэбна-кансультацыйнай камісіі) і плацежных дакументаў (дакументаў аб аплаце) Упраўленне (Аддзел) адукацыі на падставе заявы прыёмнага бацькі хадайнічае перад мясцовым саветам дэпутатаў аб выплаце прыёмнаму аднаму з бацькоў грашовых сродкаў на набыццё для прыёмнага дзіцяці (дзяцей) лекавых сродкаў, вырабаў медыцынскага прызначэння або тэхнічных сродкаў сацыяльнай рэабілітацыі.

 

51.Умовы аплаты працы прыёмных бацькоў у залежнасці ад колькасці узятых на выхаванне дзяцей, іх ўзросту і наяўнасці ў іх асаблівасцяў псіхафізічнага развіцця ўстанаўліваюцца Міністэрствам працы і сацыяльнай абароны.

52. У выпадку, калі выхаванец прыёмнай сям'і дасягнуў паўналецця да завяршэння навучання ва ўстанове агульнай сярэдняй альбо спецыяльнай адукацыі, штомесячныя грашовыя выплаты на ўтрыманне ажыццяўляюцца да завяршэння навучання і вырашэння пытання аб залічэнні яго ва ўстанову прафесійна-тэхнічнай, сярэдняй спецыяльнай або вышэйшай адукацыі або да яго працаўладкавання (рэгістрацыі ў органах па працы, занятасці і сацыяльнай абароне), але не больш трох месяцаў з дня заканчэння навучання.

53. Кантроль за расходаваннем сродкаў і кіраваннем маёмасцю прыёмнага дзіцяці, у тым ліку жылым памяшканнем, ажыццяўляецца Упраўленнем (аддзелам) адукацыі ў адпаведнасці з Палажэннем аб парадку кіравання маёмасцю падапечных, зацверджаным пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 28 кастрычніка 1999 г. № 1677 (Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь, 1999 г., № 85, 5/1945), і іншым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

54. Маёмасць, набытая для прыёмнай сям'і за кошт сродкаў бюджэту, прымаецца на баланс кіраваннем (аддзелам) адукацыі. Прыёмныя бацькі абавязаны забяспечыць захаванасць гэтай маёмасці і маёмасці, якая належыць прыёмным дзецям.

Пры датэрміновым скасаванні альбо па заканчэнні тэрміну працоўнага дагавора маёмасць, набытая  для прыёмнай сям'і за кошт бюджэтных сродкаў, перадаецца упраўленню (аддзелу) адукацыі.

свернуть

Кантроль за захаванасцю маёмасці падапечнага

30. Апякун, папячыцель вядзе ўлік атрыманых на падапечнага сум і зробленых з іх выдаткаў.

31. Штогод не пазней чым 1 лютага апякун прадстаўляе ў орган апекі і папячыцельства пісьмовую справаздачу за папярэдні год аб захоўванні маёмасці падапечнага і кіраванні ім. Гадавая справаздача павінна змяшчаць звесткі аб стане маёмасці і месцы яго захоўвання, набыцці маёмасці наўзамен прададзенага, даходах, атрыманых ад кіравання маёмасцю і вырабленых выдатках.

Калі з дазволу органа апекі і папячыцельства выкарыстаныя апекуном, папячыцелем для патрэб падапечнага рэчы, рэчы хатняга ўжытку, які азначае па вопісу (што не ўяўляюць каштоўнасці, што хутка псуюцца, якія могуць прыйсці ў непрыдатнасць), пра гэта таксама паказваецца ў гадавой справаздачы.

32. У справаздачы апекуна, папячыцеля павінны быць пералічаныя і пазначаныя даты атрымання сум з бягучага рахунку падапечнага, сум, выручаных ад адчужэння маёмасці на працягу справаздачнага года і выдаткаў, вырабленых з іх для патрэб падапечнага.

33. Да справаздачы прыкладаюцца апраўдальныя дакументы (копіі таварных чэкаў, квітанцыі аб выплаце падаткаў, страхавых сум і іншыя аплатныя дакументы).

34. Справаздача апекуна, папячыцеля завярджаецца ў кіраўніком органа адукацыі, які ажыццяўляе функцыі па апецы і папячыцельстве ў дачыненні да падапечнага.

35. Пасля зацвярджэння справаздачы апекуна, папячыцеля з вопісу маёмасці падапечнага выключаюцца выкарыстаныя рэчы і ўносяцца адпаведныя дапаўненні, змены ў вопіс маёмасці і іншыя дакументы падапечнага.

36. Зацверджаная справаздачаапекуна, папячыцеля захоўваецца ў асабістай справе падапечнага.

37. Кантроль і праверка захаванасці маёмасці непаўналетніх падапечных ажыццяўляюцца органамі апекі і папячыцельства не радзей 1 разу ў год.

38. Пры выяўленні недобрасумленнага стаўлення апекуна, папячыцеля да маёмасці падапечнага (псаванне яго, захоўванне не ў належным выглядзе, расходаванне не па прызначэнні і інш.) органы апекі і папячыцельства складаюць пра гэта акт і прад'яўляюць патрабаванні да апекуна, папячыцеля аб кампенсацыі шкоды, нанесенай падапечнаму.

39. Пры устанаўленні факта выкарыстання апекуном, папячыцелем маёмасці падапечных у асабістых інтарэсах (выкарыстанне апекі ў карыслівых мэтах) органы апекі і папячыцельства адхіляюць апекуна, папячыцеля ад апякунскіх абавязкаў і перадаюць матэрыял пракурору. Адначасова павінны быць прыняты меры па кампенсацыі ўрону.

свернуть