Мэтавыя накіраванні спецыялістаў

Мэтавы прыём на педагагічныя спецыяльнасці - 2024

Паважаныя наведвальнікі сайта! Выпускнікі, якія завяршаюць або завяршылі навучанне на ІІ ступені (9 класаў) і на ІІІ ступені (11 класаў) агульнай сярэдняй адукацыі!!! У кожнага з вас ёсць магчымасць ужо зараз вызначыцца не толькі з будучай прафесіяй, але і з месцам вучобы і нават месцам будучай працы! А мы дапаможам! Для гэтага прапануем вам і вашым бацькам азнаёміцца з табліцай, у якой адлюстравана патрэбнасць канкрэтных устаноў адукацыі Навагрудскага раёна ў заключэнні дагавораў аб мэтавай падрыхтоўцы па педагагічных спецыяльнасцях у 2024 годзе

Табліца, у якой адлюстравана патрэбнасць канкрэтных устаноў адукацыі Навагрудскага раёна ў заключэнні дагавораў аб мэтавай падрыхтоўцы па педагагічных спецыяльнасцях у 2024 годзе ГЛЯДЗЕЦЬ

 

Крок 1:
  Калі Вы будучы выпускнік 9 класа і жадаеце на ўмовах мэтавага навучання атрымаць    сярэднюю спецыяльную адукацыю, глядзіце графу 2 табліцы; калі ж Вы выпускнік (будучы выпускнік) 11 класа і жадаеце на ўмовах мэтавага навучання атрымаць агульную вышэйшую адукацыю, глядзіце графу 3 табліцы.

Крок 2:
У графе 2 ці 3 глядзіце:
 педагагічныя спецыяльнасці і пасады, якія цікавяць Вас, якія Вы будзеце займаць пасля заканчэння навучання; там жа ўказана ўстанова адукацыі, у якой Вы будзеце навучацца (тэрміны навучання пазначаны ў верхнім радку табліцы), гэта значыць будучы трэці бок дагавора аб мэтавай падрыхтоўцы;

У графе 1 табліцы пазначаны ўстановы адукацыі – ЗАМОЎНІКІ КАДРАЎ (гэта будучае месца Вашай працы), будучы другі бок Дагавора аб мэтавай падрыхтоўцы. У выпадку, калі Ваша спецыяльнасць пазначана ў табліцы некалькі разоў, Вы можаце самі выбраць будучае месца працы!

Крок 3:
Вызначыўшыся, ВЫ становіцеся кандыдатам для заключэння Дагавора аб мэтавай падрыхтоўцы, гэта значыць будучым першым бокам Дагавора аб мэтавай падрыхтоўцы!
Віншуем Вас! Цяпер Вы смела можаце планаваць сваю будучыню разам з намі!

Крок 4:
Абавязкова паведаміце свайму класнаму кіраўніку, або дырэктару, або намесніку дырэктара па вучэбнай рабоце аб прынятым Вамі рашэнні, каб яны праінфармавалі пра Вас як аб кандыдаце на заключэнне дагавора аб мэтавай падрыхтоўцы кіраўніка ўстановы адукацыі-заказчыка кадраў (тэлефон пазначаны ў графе 1 табліцы) або галоўнага спецыяліста Талочка Н.В., службовую асобу ўпраўлення адукацыі Навагрудскага райвыканкама, адказную за вырашэнне пытанняў, звязаных з заключэннем дагавораў аб мэтавай падрыхтоўцы.
На дадзеным этапе гэта ўсё, што ад Вас патрабуецца!
Увага!!! Калі сярод пералічаных спецыяльнасцяў няма той, якую Вы хацелі б атрымаць на ўмовах мэтавага навучання, тэлефануйце галоўнаму спецыялісту ўпраўлення адукацыі Навагрудскага райвыканкама Талочка Наталлі Вацлаваўне па тэл. 3 30 86 штодзень з 8.30 да 12.30, з 14.30 да 16.30 альбо прыходзьце, каб атрымаць кансультацыю: г.Навагрудак, вул. Міцкевіча, 11, каб. 35.

Не губляйце часу! Прымайце рашэнне!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 31 августа 2022 г. № 572 "О вопросах реализации образовательных программ"

Кодекс Республики Беларусь об образовании (ст. 72-80)

Указ Президента Республики Беларусь от 27 января 2022 г. № 23 "О правилах приема лиц для получения высшего и среднего специального образования"

Указ Президента Республики Беларусь от 3 января 2023 г. № 2 "Об изменении Указа Президента Республики Беларусь"

Целевая подготовка специалистов, рабочих, служащих 

Целевая подготовка специалистов, рабочих, служащих – подготовка специалистов с высшим, средним специальным образованием, рабочих со средним специальным образованием, рабочих (служащих) с профессионально-техническим образованием за счет средств республиканского и (или) местных бюджетов в дневной форме получения образования в целях удовлетворения кадровых потребностей организаций Республики Беларусь за счет персонального привлечения лиц из числа граждан Республики Беларусь, проживающих в Республике Беларусь, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих в Республике Беларусь, являющихся выпускниками учреждений образования Республики Беларусь, осуществляемая в соответствии с договором о целевой подготовке специалиста с высшим образованием, специалиста (рабочего) со средним специальным образованием, рабочего (служащего) с профессионально-техническим образованием.

Договор о целевой подготовке специалиста с высшим образованием, специалиста (рабочего) со средним специальным образованием, рабочего (служащего) с профессионально-техническим образованием заключается между государственным учреждением образования, гражданином и организацией – заказчиком кадров, имеющей потребность в подготовке специалиста с общим высшим образованием, или специалиста с углубленным высшим образованием, или специалиста со специальным высшим образованием, или специалиста (рабочего) со средним специальным образованием, или рабочего (служащего) с профессионально-техническим образованием.

Правилами приема лиц для получения общего высшего и специального высшего образования, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 27.01.2022 № 23, увеличено количество мест для лиц, которые поступают на условиях целевой подготовки. Количество мест для получения высшего образования на условиях целевой подготовки утверждается по специальностям учредителями учреждений высшего образования или уполномоченными ими органами по согласованию с Министерством образования, в том числе по специальностям профиля образования «Здравоохранение» - до 80 процентов от контрольных цифр приема (ранее было до 50 процентов), по направлению образования «Сельское хозяйство» - до 70 процентов от контрольных цифр приема (ранее было до 60 процентов), по иным специальностям - до 60 процентов от контрольных цифр приема (ранее было до 40 процентов).

Право первоочередного зачисления по отдельному конкурсу имеют абитуриенты, поступающие на места, установленные контрольными цифрами приема для получения высшего образования на условиях целевой подготовки. Абитуриенты, которые не проходят по данному конкурсу, вправе участвовать в конкурсе на общих основаниях.

Без вступительных испытаний в учреждения высшего образования зачисляются лица, поступающие в учреждения высшего образования соответствии с договором о целевой подготовке, прошедшие обучение в профильных классах (группах) педагогической направленности учреждений общего среднего образования и учреждений среднего специального образования (при наличии в документе об образовании отметок не ниже 8 (восьми) баллов по учебным предметам, соответствующим предметам профильных испытаний, отметок не ниже 7 (семи) баллов по всем остальным учебным предметам, при наличии рекомендации педагогического совета учреждения образования, которое они окончили, и по результатам собеседования, проводимого учреждением высшего образования в порядке, устанавливаемом Министерством образования Республики Беларусь, при поступлении на педагогические специальности, перечень которых устанавливается Министерством образования Республики Беларусь.

В соответствии с действующим законодательством выпускникам, получившим высшее и среднее специальное образование на основании договора о целевой подготовке, которым место работы предоставлено путем распределения, направления на работу в бюджетные организации сферы образования, в течение срока обязательной работы по распределению (согласно сроков, установленных в договоре о целевой подготовке) осуществляются ежемесячные доплаты к заработной плате в размере 30 процентов от оклада.

Педагогическим работникам с высшим и средним специальным образованием, отработавшим срок обязательной работы по распределению, направлению на работу и продолжающим работать на должностях педагогических работников, надбавка молодым специалистам выплачивается в течение последующего одного года в размере 30 процентов от оклада.

В соответствии с пунктом 4 протокола поручений Президента Республики Беларусь Лукашенко А.Г., данных 21 ноября 2014 г. при посещении учреждения образования «Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка» (протокол от 12.01.2015 № 1) в договор о целевой подготовке включены дополнительные условия поддержки молодых специалистов: в обязательном порядке предоставление жилого помещения; единовременные выплаты для лиц, продолживших работать в организации после обязательного срока работы и заключивших контракт не менее чем на 3 (три) года в размере 5 (пяти) базовых величин.

По вопросам предоставления заявок на оформление договора о целевой подготовке специалиста (служащего) необходимо обращаться к непосредственно к руководителю учреждения образования/Горелик Оксана Геннадьевна, тел. 801597 42520 / (заместителю руководителя по УВР /Артименя Марина Васильевна/801597 42529/), в котором обучается выпускник, а также педагогу, выполняющему обязанности классного руководителя

Дополнительную информацию и разъяснения по вопросам целевой подготовки можно получить у специалиста  управления образования райисполкома по телефону 2-29-35 (Толочко Наталья Вацлавовна).

свернуть