БРСМ

Беларускі Рэспубліканскі Саюз Моладзі

Мэтай ГА «БРСМ» з'яўляецца стварэнне ўмоў для ўсебаковага развіцця моладзі, раскрыцця яе творчага патэнцыялу, садзейнічанне развіццю ў Рэспубліцы Беларусь грамадзянскай супольнасці, заснаваных на патрыятычных і духоўна-маральных каштоўнасцях беларускага народа.

Задачы ГА "БРСМ":

* садзейнічанне распрацоўцы ва ўстаноўленым парадку юрыдычных і сацыяльна-эканамічных гарантый правоў моладзі, якія ўраўноўваюць яе магчымасці з іншымі сацыяльнымі групамі;

* падтрымка ініцыятыў, накіраваных на інтэлектуальнае, духоўнае, фізічнае развіццё моладзі, а таксама на стварэнне ўмоў для развіцця прадпрымальніцкай дзейнасці;

* удзел ва ўстаноўленым парадку ў распрацоўцы маладзёжных праграм;

* выхаванне ў членаў ГА "БРСМ" патрыятызму, як найважнейшай духоўнай і сацыяльнай каштоўнасцей.

Гродзенскі АК ГА "БРСМ"

Цэнтральны камітэт ГА " БРСМ"

Першы сакратар ЦК ГА "БРСМ"

ЛУК'ЯНАЎ Аляксандр

220030, г.Мінск, ул. К.Маркса, 40, т. 2223505;

e-mail: okrck@mail.ru

Першы сакратар Гродзенскага ГК ГА «БРСМ»

Есін Андрэй Генадзьевіч

230023, г. Гродна,

Савецкая, 31

т. 44-42-00; ф. 72-20-96;

brsmgr@mail.ru

Першы сакратар Наваградскага РК ГА «БРСМ»

Антоненка
Ганна

231400, г. Навагрудак,

Міцкевіча, 9а

т. / ф. 2-07-38

novogrrk@mail.ru

Сакратар па ГА "БРСМ"

ДУА "Кашалеўская базавая школа»

-

Телефон: +375159742529

 - 

Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі

 

Мэта арганізацыі: стварэнне ўмоў для ўсебаковага развіцця моладзі, раскрыцця яе творчага патэнцыялу, садзейнічанне развіццю ў Рэспубліцы Беларусь грамадзянскай супольнасці, заснаванага на патрыятычных і духоўна-маральных каштоўнасцях беларускага народа.

З Статута ГА «БРСМ»

II. МЭТЫ, ЗАДАЧЫ І МЕТАДЫ ДЗЕЙНАСЦІ ГА «БРСМ»

2.1. Мэтай ГА "БРСМ" з'яўляецца стварэнне ўмоў для ўсебаковага развіцця моладзі, раскрыцця яе творчага патэнцыялу, садзейнічанне развіццю ў Рэспубліцы Беларусь грамадзянскай супольнасці, заснаваных на патрыятычных і духоўна-маральных каштоўнасцях беларускага народа.

2.2. Задачы ГА " БРСМ»:

* садзейнічанне распрацоўцы ва ўстаноўленым парадку юрыдычных і сацыяльна-эканамічных гарантый правоў моладзі, якія ўраўноўваюць яе магчымасці з іншымі сацыяльнымі групамі;

* падтрымцы ініцыятыў, накіраваных на інтэлектуальнае, духоўнае, фізічнае развіццё моладзі, а таксама на стварэнне ўмоў для развіцця прадпрымальніцкай дзейнасці;

* удзел ва ўстаноўленым парадку ў распрацоўцы маладзежных праграм;

* выхаванне ў членаў ГА "БРСМ" патрыятызму, як найважнейшай духоўнай і сацыяльнай каштоўнасці.

2.3. У адпаведнасці з заканадаўствам ГА "БРСМ" ажыццяўляе сваю дзейнасць наступнымі метадамі:

• удзел у фарміраванні і рэалізацыі дзяржаўнай маладзёжнай палітыкі;

* падтрымка ініцыятыў моладзі і правядзенне мерапрыемстваў, накіраваных на дасягненне статутных мэт ГА " БРСМ»;

* удзел у распрацоўцы і ажыццяўленні адукацыйных, сацыяльных і іншых маладзежных праграм, якія не супярэчаць дзеючаму заканадаўству Рэспублікі Беларусь;

• аказанне садзейнічання ў стварэнні рабочых месцаў і працаўладкаванні сваіх членаў;

* садзейнічанне развіццю міжнароднага моладзёжнага супрацоўніцтва, шляхам абмену дэлегацыямі з іншымі краінамі з мэтай устанаўлення сяброўскіх адносін паміж моладдзю розных краін, абмену вопытам і сумеснай дзейнасцю;

• прыцягненне ўвагі СМІ, органаў дзяржаўнай улады і грамадскасці да маладзёжных праблем і ініцыятыў;

* дапамога членам ГА "БРСМ" у арганізацыі іх вольнага часу шляхам правядзення мерапрыемстваў, накіраваных на фізічнае, духоўна-маральнае, культурнае развіццё маладых людзей;

* арганізацыя і правядзенне канферэнцый, семінараў, сустрэч, лекцый, выстаў, канцэртаў і іншых карысных мерапрыемстваў;

* ажыццяўленне дзейнасці, звязанай з атрыманнем і размеркаваннем гуманітарнай дапамогі;

* ажыццяўленне дзейнасці, звязанай з арганізацыяй аздараўлення дзяцей і моладзі ў Рэспубліцы Беларусь і за мяжой;

* ажыццяўляе іншыя метады, накіраваныя на рэалізацыю мэтаў і задач у адпаведнасці з заканадаўствам.

III. ПРЫНЦЫПЫ ДЗЕЙНАСЦІ ГА " БРСМ»

3.1. ГА "БРСМ" ажыццяўляе сваю дзейнасць на аснове наступных прынцыпаў:

• супрацоўніцтва ў рабоце ўсіх арганізацыйных структур і органаў, калегіяльнасць у прыняцці рашэнняў і асабістая адказнасць за даручаную справу;

• павагі да асабістай годнасці і меркавання члена арганізацыі;

* выбарнасць кіруючых і кантралюючых органаў ГА "БРСМ" знізу даверху;

* перыядычная справаздачнасць органаў ГА "БРСМ" перад сваімі арганізацыямі;

• свабоды дыскусій, крытыкі, галоснасці;

* павага правоў большасці і меншасці;

* інтарэсы большасці забяспечваюцца яго правам выступаць і дзейнічаць ад імя ўсёй арганізацыі, правам распараджацца ўласнасцю арганізацыі;

• інтарэсы меншынства забяспечваюцца правам ставіць на абмеркаванне і адстойваць сваю пазіцыю, апелюючы да грамадскай думкі;

* абавязковасць рашэнняў вышэйстаячых органаў для ніжэйстаячых;

* размежаванне кампетэнцыі органаў ГА "БРСМ".

IV. СЯБРОЎСТВА Ў ГА " БРСМ»

4.1. Членам ГА "БРСМ" можа быць любы грамадзянін Рэспублікі Беларусь, асоба без грамадзянства, а таксама замежныя грамадзяне, якія пастаянна пражываюць у Рэспубліцы Беларусь, ва ўзросце, як правіла, ад 14 да 31 года, якія прызнаюць статут і праграмныя дакументы ГА «БРСМ».

Асобы, якія ўступаюць у ГА "БРСМ" ва ўзросце ад 14 да 16 гадоў, павінны мець пісьмовы дазвол сваіх законных прадстаўнікоў.

Сяброўства ў ГА "БРСМ" ажыццяўляецца праз сяброўства ў пярвічных арганізацыях.

Сяброўства ў ГА "БРСМ" можа быць падоўжанае шляхам падачы членам ГА "БРСМ" па дасягненні ім 31 года пісьмовай заявы ў пярвічную арганізацыю ГА "БРСМ", дзе ён знаходзіцца на ўліку. Пры гэтым агульная колькасць членаў арганізацыі, старэйшых за 3 1 года не можа перавышаць 1/3 ад агульнай колькасці членаў.

4.2. Прыём у члены ГА "БРСМ" ажыццяўляецца агульным сходам або кіруючым органам пярвічнай арганізацыі ГА "БРСМ" па пісьмовай заяве ўступаючай. Рашэнне аб прыёме ў члены ГА "БРСМ" прымаецца большасцю галасоў ад прысутных на сходзе (пасяджэнні).

4.3. Члены ГА "БРСМ" маюць білет адзінага ўзору.

4.4. Член ГА "БРСМ" мае права:

• удзельнічаць у рабоце ГА «БРСМ»;

* вылучаць, абіраць і быць абраным у выбарныя кіруючыя і кантралюючыя органы ГА "БРСМ" (кіраўнікамі ГА "БРСМ" і арганізацыйных структур ГА «БРСМ», членамі кантралюючых органаў ГА "БРСМ" абіраюцца толькі члены ГА "БРСМ", якія дасягнулі паўналецця);

* абмяркоўваць, крытыкаваць, уносіць прапановы, адстойваць свой пункт гледжання на сходах, канферэнцыях, з'ездах, пасяджэннях органаў ГА «БРСМ», у друку па ўсіх пытаннях дзейнасці ГА «БРСМ»;

* асабіста ўдзельнічаць у сходах, пасяджэннях органаў ГА "БРСМ" пры абмеркаванні пытання аб яго паводзінах або дзейнасці;

* звяртацца ў структуры і органы ГА "БРСМ", іх сродкі масава за дапамогай па абароне і рэалізацыі сваіх інтарэсаў і правоў, выкарыстоўваць для гэтага арганізацыйныя і матэрыяльныя магчымасці ГА " БРСМ»;

* атрымліваць інфармацыю, наяўную ў распараджэнні ГА " БРСМ»;

• удзельнічаць у працы іншых грамадскіх аб'яднанняў, прынцыпы і дзейнасць якіх не супярэчаць Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і не перашкаджаюць выкананню Статута праграмных дакументаў ГА «БРСМ».

4.5. Член ГА "БРСМ" абавязаны:

* стаяць на ўліку ў адной з пярвічных арганізацый ГА " БРСМ»;

* удзельнічаць у вырашэнні задач, вызначаных праграмнымі дакументамі ГА "БРСМ", выконваць патрабаванні Статута ГА " БРСМ»;

* выплачваць членскія ўзносы.

4.6. Сяброўства ў ГА "БРСМ" спыняецца:

* членам ГА "БРСМ" па ўласным жаданні шляхам падачы пісьмовай заявы ў пярвічную арганізацыю ГА " БРСМ»;

• у сувязі з выключэннем з ГА «БРСМ» за грубае парушэнне Статута, альбо сістэматычны няўдзел у працы ГА «БРСМ», альбо за дзеянні, якія ганьбяць дзелавую рэпутацыю і наносяць шкоду цэласнасці ГА «БРСМ».

4.7. Пытанне аб выключэнні з ГА "БРСМ" вырашаецца агульным сходам або выбарным органам пяпвічнай арганізацыі ГА "БРСМ". Пытанне аб выключэнні з ГА "БРСМ" можа быць вырашана вышэйстаячым выбарным кіруючым органам.

4.8. Пытанне аб выключэнні з ГА «БРСМ» сябра выбарчага органа вырашаецца адпаведным выбарным органам.

4.9. Выключаны з ГА "БРСМ" мае права ў месячны тэрмін падаць апеляцыю ў Цэнтральную кантрольную камісію ГА "БРСМ". Апеляцыя разглядаецца ў тэрмін не больш двух тыдняў з дня яе паступлення. Рашэнне ЦКК па апеляцыі з'яўляецца канчатковым. Да прыняцця рашэння па апеляцыі які падаў яе лічыцца сябрам ГА «БРСМ».

свернуть

Мерапрыемствы 2021/2022

подробнее...

Акцыі «Прыбяром снег разам»

подробнее...

Акцыя, прысвечаная Дню памяці і смутку па спаленых фашыстамі вёсках Беларусі

подробнее...

Фотасправаздача 2018-2020

подробнее...